‎” Tešio sam se da ce sve biti bolje kad se probudim. Ali, postojao je jedan mali problem. Prethodno je trebalo zaspati. ” - Đ. Balašević Andjeo sa Greskom: Tešio sam se (via andjeosagreskom)

(via drazesno)

192 notes